dworek Garbno

Dworek Garbno to kompleks dworsko - folwarczny w ofercie na wynajem lub doinwestowanie.

Na stronie prezentujemy dworek, jego lokalizację, historię, galerię zdjęć. Dla zainteresowanych zainwestowaniem prezentujemy możliwości biznesowe wraz z atrakcjami i opisem otoczenia.

Zespół dworsko - folwarczny położony jest w północnej części wsi Garbno (niem. Lamgarben) w gminie Korsze, powiat kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie, przy drodze Kętrzyn - Bartoszyce, wzdłuż asfaltowej drogi lokalnej, prowadzącej do miejscowoci Drogosze. Rzeczka, zwana Strugą Rawą oddziela zespół od wsi, gdzie zachowały się zabudowania dawnej kolonii robotniczej. Od zachodu, od łąk i pól oddziela rzeka Guber.

Układ przestrzenny zespołu pochodzi z końca XIX wieku, kiedy to wzniesiono większość budynków gospodarczych. Dwór został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku, w tym samym czasie urządzono park.

Nieruchomość obejmuje dwie działki, o łącznej powierzchni 10 ha 2314 m2, a na nich dwór z zapleczem i 6 budynków folwarcznych o łącznej powierzchni zabudowanej około 4 500 m2, stary park, rzeka Guber, rzeczka Struga Rawka, most.
[zobacz symulację: lotnicze ogólne]

Układ przestrzenny dworu wraz z budynkami folwarcznymi objęty jest ochroną konserwatorską. Oznacza to, że budynki muszą być zachowane w obecnym układzie, dwór musi być rekonstruowany do stanu sprzed II wojny światowej, wnętrza dworu jednak mogą być odbudowane bez szczególnych ograniczeń. Budynki folwarczne mogą być dostosowane do potrzeb nowej eksploatacji, o ile zachowują układ przestrzenny.
[zobacz symulację: lotnicze od rzeki - zbliżenie]

I.Dwór z zapleczem (budynek 1 i 2 na rysunku)

[zobacz symulacje: dwór, front od parku]
Wybudowany w II połowie XIX wieku, przebudowany w 1912, remontowany w 1972 roku. Wzniesiony na planie prostokąta. Murowany z cegły ceramicznej pełnej, na kamiennej podmurówce, jednokondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, z ryzalitami w osiach środkowych elewacji wzdłużnych. Podpiwniczony, dach wielospadowy przykryty dachem naczółkowym, na którym leży ceramiczna dachówka holenderka. Wnętrze pozbawione jest pierwotnego wyposażenia, przebudowane było w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie w piwnicach znajdują się stare kuchnie o powierzchni +/- 150 m2, ze światłem dziennym oraz pomieszczenia piwniczne. Powierzchnia zabudowy - 1 441,0 m2, kubatura - 10 129,0 m3.
[zobacz symulacje: lewe skrzydło, widok od łąk, front od dziedzińca, dziedziniec od stajni]

II.Budynki folwarczne - remontowane i modernizowane w latach siedemdziesiątych XX wieku, wskutek czego w znacznym stopniu zostały pozbawione walorów zabytkowych. Spośród dziewięciu istniejących tu pierwotnie budynków gospodarczych, obecnie zachowanych jest sześć. Istnieje możliwość rekonstrukcji budynków obecnie nieistniejących (budynek 8, 10 i 11 na rysunku) [zobacz symulację: lotnicze ogólne]. Budynki w różnym stanie technicznym, składają się na bardzo harmonijne i czytelne, warte zachowania rozplanowanie zabudowy folwarcznej:
 1. Magazyn zbożowy - rok budowy 1960, budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, murowany z dachem dwuspadowym. [zobacz symulację: sala okolicznościowa]
  Powierzchnia zabudowy - 427,5 m2, kubatura - 1 539,0 m3 (budynek 3 na rysunku).

 2. Obora - jałownik - rok budowy 1922, budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, murowany, z dobudowanym zadaszeniem wzdłuż ściany bocznej, dach dwuspadowy. Powierzchnia zabudowy - 588,0 m2, kubatura - 1 646,4 m3 (budynek 4 na rysunku). [zobacz symulację: wnętrza]
 3. Obora - jałownik - rok budowy 1942, budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem, ze ścianką kolankową, murowany z dobudowaną paskarką, dach dwuspadowy. Powierzchnia zabudowy - 602,0 m2, kubatura - 2 287,6 m3 (budynek 5 na rysunku). [zobacz symulację: części mieszkalne]
 4. Magazyn paszowy - rok budowy 1959, budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy, murowany, z poddaszem użytkowym. Powierzchnia całkowita zabudowy - 410,0 m2, kubatura - 1 148,0 m3 (budynek 6 na rysunku). [zobacz symulacje: karczma budynek, karczma front, karczma - wnętrze]
 5. Stodoła - rok budowy 1922, budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, z dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy - 492,0 m2, kubatura - 1 869,6 m3 (budynek 7 na rysunku). [zobacz symulacje: kryty padok, padok wnętrze]
 6. Stodoła - budynek obecnie nieistniejący, z możliwością rekonstrukcji, powierzchnia zabudowy +/- 2 000 m2 (budynek 8 na rysunku). [zobacz symulacje: kompleks sportowy, kompleks sportowy - jacuzzi, kompleks sportowy - basen, kręgielnia, kompleks sportowy - basen]
 7. Stajnia - rok budowy 1959, budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany. Powierzchnia całkowita zabudowy - 156,7 m2, kubaura - 438,7 m3. W zabudowie zwartej z magazynem zbożowym, którego powierzchnia zabudowy wynosi 251,7 m2, kubatura - 654,4 m3 (budynek 9 na rysunku). [zobacz symulację: stajnie]
 8. Budynek gospodarczy - budynek obecnie nieistniejący, z możliwością rekonstrukcji, powierzchnia zabudowy +/- 500 m2 (budynek 10 na rysunku).
 9. Budynek mieszkalny - budynek obecnie nieistniejący, z możliwością rekonstrukcji, powierzchnia zabudowy +/- 600 m2 (budynek 11 na rysunku).


III.Park - zachowany w swych historycznych granicach, opartych z jednej strony o dwór, z pozostałych stron ograniczone traktami komunikacyjnymi, prowadzonymi wzdłuż granic zespołu. Układ przestrzenny został w latach siedemdziesiątych XX wieku znacznie przekształcony, nadal jednak tworzy wraz dworem oraz folwarkiem zwarty układ przestrzenny o dużej wartości historycznej. Jego kompozycja wraz z czytelnymi granicami, małym strumykiem, mostkiem oraz podjazdem tworzy duży walor historyczny, przyrodniczy i estetyczny. [zobacz symulację: park - wysepka]

dworek Garbno
Nieruchomość w pełni należy do osoby fizycznej. Nie jest obciążona kredytem ani żadnym innym zobowiązaniem. W księdze wieczystej brak jest wpisów obciążających nieruchomość.

W kwietniu 2006 roku decyzją Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek dawnego dworu wraz z najbliższym otoczeniem: parkiem oraz rozplanowaniem przestrzennym dawnego folwarku został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Zespół dworsko - folwarczny jest ubezpieczony m.in.: od ognia, zdarzeń pogodowych, dewastacji oraz szkód wodnych i kanalizacyjnych.

dworek Garbno

dworek Garbno